KS. Phan Đức Lê

17 tháng 8, 2020
Số điện thoại: 0988.630.269; Email: phanduclevfu@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: PHAN ĐỨC LÊ                 Giới tính: Nam

Năm sinh: 1970

Ngạch: Kỹ sư

Học vị: Đại học

Ngoại Ngữ: Anh B

Đơn vị công tác: Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, trường ĐHLN

Số điện thoại: 0988.630.269

Email: phanduclevfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 1995, Kỹ sư, Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2011 - 3/2014: Kỹ sư, khoa Quản lý tài nguyên rừng, trường ĐH Lâm nghiệp
  • Từ 06/2014 đến nay: Kỹ sư, khoa QLTNR&MT, trường ĐH Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Khí tượng thủy văn, Quản lý lửa rừng


Chia sẻ