BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC SINH HOẠT HỌC THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA NAM KA ĐING, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

9 tháng 11, 2021

Sáng ngày 08/11/2021, Bộ môn Quản lý môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng tại khu vực Vườn quốc gia Nam Ka Đing, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào". Buổi sinh hoạt học thuật với sự tham gia của các thành viên:

  1. PGS.TS. Bùi Xuân Dũng – Chủ trì
  2. Ths. Trần Thị Đăng Thúy – Thư ký
  3. PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm Khoa
  4. PGS.TS. Đỗ Anh Tuân – Giảng viên Bộ môn QLMT
  5. TS. Ngô Duy Bách – Giảng viên Bộ môn QLMT
  6. TS. Nguyễn Thị Thanh An – Giảng viên Bộ môn QLMT
  7. TS. Kiều Thị Dương – Giảng viên Bộ môn QLMT
  8. Ths. Lê Thái Sơn – Giảng viên Bộ môn QLMT
  9. Ngoài ra, các lưu học sinh Lào và các đại biểu quan tâm.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn Quản lý môi trường

Trong buổi sinh hoạt, Nghiên cứu sinh Bakham Chanthvong đã trình bày đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian 35 phút. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được phương pháp phát hiện mất rừng, suy thoái và khu vực thêm mới rừng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, giám sát, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Nam Ka Đing, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.

NCS. Bakham Chanthvong trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính của đề tài

Nghiên cứu đưa ra được nhiều đóng góp mới:

     - Xác định được đặc điểm hiện trạng rừng và các ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Nam Ka Đing;

     - Xây dựng được phương pháp phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng sử dụng thuật toán sử dụng các chỉ số với các loại ảnh viễn thám;

     - Xây dựng được quy trình kỹ thuật phát hiện mất rừng, suy thoái rừng ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng ở Vườn quốc gia Nam Ka Đing, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.

Các đại biểu tham dự và góp ý về kết quả nghiên cứu của NCS Bakham

Nghiên cứu được đánh giá cao với những đóng góp thiết thực có ý nghĩa khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao công tác giám sát tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Nam Ka Đing nói riêng, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào nói chung.

Người đưa tin: Lê Văn Vương


Chia sẻ