ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

15 tháng 4, 2023

Sáng ngày 28/3/2023, Công đoàn Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Tiến Thịnh,  Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa; đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn Khoa và toàn thể công đoàn viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Với phương châm: "Tư duy mới, hành động đúng, kết quả bền", Đại hội Công đoàn Khoa QLTNR&MT nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2023, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa cùng với sự nỗ lực của BCHCĐ nên Công đoàn Khoa đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa QLTNR&MT.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành CĐCS đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn.

Cơ chế dân chủ tại cơ sở được đảm bảo. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2017-2022 vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Việc đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn còn hạn chế. Một số hoạt động phong trào chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa thu hút được nhiều đoàn viên tham gia như các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ.Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên đôi khi chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vũ Tiến Thịnh, Bí Thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Tài chính. Đồng chí cũng có ý kiến góp ý đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã nhất trí bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khoa QLTNR&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Thành Tuấn, được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 9 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Lâm Nghiệp, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

 


Chia sẻ

Tin nổi bật