NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Mã ngành: 7620211

29 tháng 6, 2023

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

Mã ngành: 7620211

Quản lý tài nguyên rừng

Rừng là nguồn tài nguyên quý báu và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Rừng là nơi cư trú động thực vật và lưu trữ các nguồn gen quý hiếm. Rừng có vai trò quan trọng trong phòng chống xói mòn, sạt lở, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán. Tài nguyên rừng đồng hành với sự phát triển kinh tế, hỗ trợ cùng sự phát triển của xã hội và mang đến nhiều lợi ích vô giá khác.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và hội nhập quốc tế, vai trò bảo vệ tài nguyên rừng của lực lượng kiểm lâm càng được đề cao, đó là: tăng cường năng lực quản trị rừng và thực thi pháp luật Lâm nghiệp, góp phần tích cực trong giảm mất rừng và suy thoái rừng, kiểm soát nguồn gốc hợp pháp và nâng cao giá trị cho sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên thị trường trong và ngoài nước, tham gia phát triển dịch vụ môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quản lý tài nguyên rừng là ngành đào tạo kỹ sư lâm nghiệp có trình độ, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức vững chắc về lý thuyết và thực hành chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng; có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên rừng và chức năng khác của rừng.

Ngành Quản lý tài nguyên rừng được chia thành nhiều chuyên ngành sâu như: Chuyên ngành Kiểm lâm, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý rừng bền vững, Quản lý động thực vật rừng, Bảo vệ thực vật, …

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có đủ trình độ, năng lực, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển nông thôn, bảo vệ phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế với chức năng:

 • Quy hoạch quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, giám sát, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường.
 • Điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại rừng, phòng chống lửa rừng, thiết kế và tổ chức chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại và lửa rừng.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng, quản lý rừng bền vững, quản lý lưu vực, quản lý rừng và môi trường, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Thực thi pháp luật liên quan tới bảo vệ tài nguyên rừng.

Điểm nổi bật/khác biệt của ngành Quản lý tài nguyên rừng

 • Đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng tại các quốc gia có nền Lâm nghiệp phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Đức, Hà Lan, Nhật, New Zealand, Trung Quốc …
 • Đội ngũ giảng viên là người có tâm huyết, chuyên nghiệp, nhiệt tình, chia sẻ và trách nhiệm với nghề nghiệp.
 • Cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hội nhập quốc tế.

Những tố chất phù hợp với ngành Quản lý tài nguyên rừng

Theo học và làm việc trong ngành Quản lý tài nguyên rừng, cần có các tố chất:

 • Yêu thiên nhiên, yêu rừng và động thực vật nói chung.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Năng động, yêu thích sự tìm tòi, khám phá tự nhiên.
 • Có sức khỏe tốt, kiên trì và trung thực.
 • Có khả năng chịu áp lực công việc.
 • Có tư duy logic, nhạy bén, thích giao tiếp, có khả năng thuyết phục.

Các kỹ năng sinh viên được trang bị sau khi tốt nghiệp

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng:

Kiến thức

 • Đặc điểm sinh vật học và các nguyên tắc cơ bản trong phân loại và nhận biết các loài thực vật, động vật, côn trùng và vật gây bệnh cây rừng.
 • Nguyên lý, biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường.
 • Kiến thức cơ bản về xã hội, về pháp luật, chính sách phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường.
 • Đạt trình độ B1 tiếng Anh hoặc chứng chỉ tương đương. Có kiến thức về tin học ứng dụng trong xử lý văn bản, xử lý số liệu, trình diễn kết quả học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Có khả năng tự học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đủ điều kiện về chuyên môn để học tiếp bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Sinh viên học tập kiến thức chuyên môn trong khu rừng thực nghiệm ngay tại khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Kỹ năng

 • Nhận biết và phân loại được các loài thực vật rừng phổ biến, các loài có giá trị cao về kinh tế và bảo tồn. Sử dụng khóa định loại động vật, nhận biết và mô tả được động vật rừng thuộc lớp ếch nhái, bò sát, chim, thú của Việt Nam. Nhận biết và mô tả được các loài sâu, loại bệnh hại cây rừng chủ yếu.
 • Điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên thực vật, động vật, côn trùng, nấm, vi sinh vật. Điều tra đánh giá xói mòn đất và nguồn nước vùng đầu nguồn, ven biển.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường phục vụ công tác: Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài nguy cấp; Bảo vệ thực vật; phòng chống xói mòn và điều hòa nguồn nước cho vùng đầu nguồn; Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý lửa rừng.
 • Có khả năng tuyên truyền và thực thi chính sách, pháp luật về lâm nghiệp.
 • Giao tiếp và làm việc theo nhóm. Có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng phổ biến trong quản lý tài nguyên và quản lý môi trường.

Tọa đàm "Kỹ năng sinh viên thời đại mới" với học sinh, sinh viên VNUF

Cơ hội du học và các thông tin khác

Làm việc và trao đổi chuyên môn với tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Cơ hội việc làm ngành Quản lý tài nguyên rừng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại một số vị trí sau:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường các cấp, như cơ quan Kiểm Lâm, Tài nguyên Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Cảnh sát môi trường, … Cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ, …
 • Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, … các trung tâm ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm. Chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.
 • Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp.
 • Các Tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước về lâm nghiệp, cảnh quan đô thị như công ty Lâm nghiệp, công ty công viên, cây xanh…
 • Các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ có hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên như Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), WWF, ENV, BirdLife, IUCN, SNV, FFI, …

Trường Đại học Lâm nghiệp ký thỏa thuận hợp tác phối hợp đào tạo, tuyển dụng nhân lực cho doanh nghiệp và cấp học bổng cho sinh viên

 


Chia sẻ

Tin nổi bật