HỘI THẢO KHOA HỌC KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY BƯƠNG MỐC VÀ MỘT SỐ LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ

14 tháng 12, 2015

Sáng thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp dưới sự chủ trì của T.S Trần Ngọc Hải,  đã diễn ra Hội thảo khoa học về kỹ thuật thâm canh cây Bương mốc và một số loài lâm sản nghiên cứu. Hội thảo đã được nghe các báo cáo viên trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu về loài Bương mốc bao gồm đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài, các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây Bương mốc. Bên cạnh đó Hội thảo cũng trình bày và thảo luận về kỹ thuật trồng và thâm canh một số loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị khác làm cơ sở cho công tác bảo tồn, phát triển các loài này cũng như cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

 

Thực tế cho thấy Bương mốc và một số loài lâm sản ngoài gỗ khác có giá trị kinh tế cao, hiện đang được khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cũng chính vì nhu cầu sử dụng lớn nên các loài này ngày càng trở nên khan hiếm ngoài tự nhiên. Do vậy, nhóm nghiên cứu trường Đại học Lâm nghiệp dưới sự chủ trì của T.S Trần Ngọc Hải đã đưa ra kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh các loài này nhằm bảo tồn và phát triển chúng một cách hiệu quả trong tương lai.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO

 

T.S Trần Ngọc Hải tuyên bố lý do Hội Thảo

 

Các đại biểu tham sự Hội thảo

 

T.S. Vương Duy Hưng trình bày báo cáo tại Hội thảo

 


Chia sẻ