LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 – 2023 KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

18 tháng 8, 2023

Ngày 17/8/2023, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 – 2023 dành cho Khóa 64 chuyên ngành Du lịch sinh thái, Quản lý tài nguyên rừng và Quản lý tài nguyên thiên nhiên - Chương trình tiên tiến. Đây cũng là đợt bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đầu tiên dành cho ngành Du lịch sinh thái của trường Đại học Lâm nghiệp.

Các thầy cô giáo trong Hội đồng và các bạn sinh viên ngành Du lịch sinh thái chụp ảnh lưu niệm

Trong đợt bảo vệ này, đề tài sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp bao gồm các lĩnh vực: Diễn giải môi trường trong Du lịch sinh thái, Bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng phát triển Du lịch sinh thái, Thực trạng các hoạt động du lịch sinh thái, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn tài nguyên đất và nước kết hợp với an sinh xã hội…..Sự đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu và tính cấp thiết của các đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng của khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Việt Anh trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng ngành Du lịch sinh thái

Trong quá trình bảo vệ khoá luận, các bạn sinh viên đã thể hiện sự tự tin, sự hiểu biết tốt về nội dung nghiên cứu và trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Hầu hết các câu hỏi và tình huống do Hội đồng chấm khóa luận đưa ra đều được các bạn sinh viên trả lời tốt. Điều này đã thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết và đầu tư trong nghiên cứu.

Sinh viên Tẩn Lở Mẩy trình bày kết quả trước Hội đồng ngành Du lịch sinh thái

Với nền tảng kiến thức, kỹ năng đã được học tập và tích lũy trong 4 năm tại trường Đại học Lâm nghiệp sẽ là hành trang quan trọng để các kỹ sư, cử nhân tương lai tiếp nối các thế hệ đi trước đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Lâm nghiệp, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Sinh viên Trần Nam Dương trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Du lịch sinh thái

Sinh viên Pờ Hồng Việt trình bày kết quả trước Hội đồng Quản lý tài nguyên rừng

Sinh viên Trần Đức Long nghe ý kiến đóng góp từ các thầy cô trong Hội đồng QLTNR

Tại các Hội đồng, sinh viên được nghe các ý kiến đóng góp từ các thầy, cô nhằm hoàn thiện hơn bản Khóa luận. Các bản Khóa luận sẽ được chỉnh sửa nghiêm túc theo các góp ý của Hội đồng và lưu trữ tại thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Những kết quả nghiên cứu của các đề tài tại hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên khóa sau, đồng thời là động lực cho các sinh viên cố gắng phấn đấu đạt được thành công trong quá trình nghiên cứu sau này.

Hội đồng nhận xét khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Trần Đức Long

Hội đồng nhận xét KLTN của sinh viển Tẩn Lở Mẩy

Không chỉ về mặt chuyên môn, đợt bảo vệ còn thu hút nhiều sinh viên trong và ngoài trường đến lắng nghe, người thân và gia đình đến động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các bạn sinh viên.

Đợt bảo vệ khóa luận đã diễn ra thành công, theo đúng các quy định hiện hành. Sinh viên chấp hành tốt nội quy, quy chế; chuẩn bị báo cáo rất nghiêm túc; trình bày báo cáo tự tin, mạch lạc, nắm vững kiến thức cơ bản, đúng thời gian quy định; trả lời câu hỏi tốt; trang phục nghiêm túc, slide đáp ứng yêu cầu. Đề tài sinh viên lựa chọn phù hợp về chuyên ngành và phạm vi nghiên cứu, phong phú, đa dạng; Một số nghiên cứu có hướng mới, có tính thời sự, có hàm lượng khoa học, có tính thuyết phục cao. Các sinh viên đều rất hài lòng với kết quả đạt được sau buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình.

Sinh viên Trần Đức Long bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng

Bạn bè và người thân đến cổ vũ và chúc mừng sinh viên Pờ Hồng Việt

Người đưa tin: Giang Trọng Toàn


Chia sẻ

Tin nổi bật