Sinh viên chương trình QLTNTN (CT tiên tiến) Khoa QLTNR&MT tham gia hoạt động dự án Silva-Carbon

11 tháng 9, 2023

Trong hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu quốc tế thuộc khuôn khổ Dự án Silva-Carbon, hai cá nhân đáng chú ý đến từ Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường là Trần Thanh Tú, một sinh viên xuất sắc của lớp K 63 QLTNTN (chương trình tiên tiến- TT), và Nguyễn Thị Hoa, một thành viên năng động của lớp K64 QLTNTN (TT). Cả hai cũng đều là thành viên đáng tự hào của Chương trình "Phụ nữ trong Sáng kiến Carbon rừng Việt Nam - WFCI". Tại hội thảo này, Trần Thanh Tú và Nguyễn Thị Hoa đã thể hiện sự xuất sắc khi trình bày dự án "Nghiên cứu ước tính sinh khối rừng bằng sử dụng dữ liệu viễn thám miễn phí đa nguồn."

Chương trình Silva-Carbon là một chương trình hợp tác kỹ thuật đa ngành của Chính phủ Hoa Kỳ, được thực hiện bởi Cơ quan Đo đạc Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Hoa Kỳ (USGS), nhằm thúc đẩy năng lực cho các quốc gia có rừng nhiệt đới trong việc giám sát, đo lường và báo cáo về carbon trong rừng. Chương trình WFCI - Phụ nữ trong Sáng kiến Carbon rừng Việt Nam thuộc Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (USFS) có mục tiêu chính là hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động nghiên cứu về carbon trong rừng.

                    Dự án nghiên cứu với sự tham gia hỗ trợ của các cố vấn của WFCI của Mỹ và Việt Nam

Dự án "Nghiên cứu ước tính sinh khối rừng bằng sử dụng dữ liệu viễn thám miễn phí đa nguồn" tập trung vào khả năng và tiềm năng ứng dụng của dữ liệu ảnh viễn thám đa nguồn miễn phí trong việc ước tính sinh khối của rừng tại Việt Nam. Dự án đặt ra hai mục tiêu chính:

    - Nghiên cứu và ứng dụng các loại dữ liệu viễn thám mới, miễn phí và đa nguồn (bao gồm Radar, Lidar vệ tinh và quang học) để ước tính các chỉ tiêu sinh thái rừng quan trọng như độ che phủ tán và chiều cao của cây. Điều này giúp cải thiện khả năng ước tính sinh khối rừng.

    - Xây dựng mô hình ước tính sinh khối thí điểm cho kiểu rừng lá rộng thường xanh, sử dụng dữ liệu viễn thám đa nguồn kết hợp với dữ liệu mặt đất tại vùng sinh thái Bắc Trung Bộ. Mục tiêu là phát triển một mô hình hiệu quả giúp ước tính sinh khối của rừng lá rộng thường xanh một cách chính xác.

 Dưới đây là một số hình ảnh trình bày kết quả của nghiên cứu để minh họa cho thành tựu và tiềm năng của dự án này:

Đề tài này được thực hiện với sự hỗ trợ đồng hành của nhiều chuyên gia từ cả Mỹ và Việt Nam, đặc biệt là các chuyên gia thuộc Viện Điều tra Quy hoạch rừng (FIPI). Không chỉ có sự hiệp sức của các chuyên gia, mà còn là sự nhiệt tình và sẵn sàng vượt qua những khó khăn về địa hình cũng như thời gian hạn chế để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ này, Trần Thanh Tú và Nguyễn Thị Hoa đã đạt được kết quả vượt trội.

Ngoài ra, họ cũng đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ Dự án Silva-Carbon:

Tham gia các khóa học đào tạo các kỹ năng mềm.

Tham gia thu thập số liệu thực địa phục vụ phân tích, tính toán và theo dõi sinh khối rừng tự nhiên tại 4 huyện miền Tây Nghệ An (4/2022).

Tham gia Hội thảo quốc tế "Ứng dụng công nghệ viễn thám trong xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về mất rừng và thay đổi sử dụng đất - Early Warning System" tại Thành phố Đà Nẵng (12/2022).

Tham dự Hội nghị GFOI với chủ đề "Vai trò của thông tin rừng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu" tại Rome, Ý (5/2023).

Nhờ vào sự không ngừng học hỏi, tích cực và nhiệt huyết của hai sinh viên Trần Thanh Tú và Nguyễn Thị Hoa trong quá trình tham gia trong khuôn khổ Dự án Silva-Carbon, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ ban cố vấn và các cán bộ của Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên lâm nghiệp trong dự án "Nghiên cứu ước tính sinh khối rừng bằng sử dụng dữ liệu viễn thám miễn phí đa nguồn", đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và nhận được sự đánh giá cao tại Chương trình nghiên cứu quốc tế "Silva-Carbon".

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao giá trị chất lượng và tạo dấu ấn cho Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, cũng như uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm Nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng viễn thám trong điều tra và giám sát tài nguyên rừng.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hoạt động dự án Silva-Carbon của Trần Thanh Tú, và Nguyễn Thị Hoa:


Chia sẻ

Tin nổi bật