KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP CHO SINH VIÊN: Trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng thực tiễn của kỹ sư tương lai trong ngành Lâm nghiệp

23 tháng 12, 2023
Nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, các chương trình đào tạo đại học của Trường ĐH Lâm Nghiệp nói chung và các ngành đào tạo của khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường nói riêng đều được thiết kế học phần Thực tập. Đây là học phần bắt buộc nhằm giúp sinh viên được trải nghiệm nâng cao và hoàn thiện kỹ năng thực tiễn

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2023 – 2024, từ ngày 18/12/2017 đến 30/12/2023. Khoa QLTNR & MT – Trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức  hướng dẫn thực tập nghề nghiệp các môn học Thực vật rừng, Côn trùng học và Bệnh cây học cho các khoá 66 và 67, ngành Quản lý tài nguyên rừng.     

Mục tiêu của đợt TTNN lần này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức lý thuyết đã được học, ngoài ra nó còn giúp sinh viên nắm vững hơn các công việc và thao tác cần thực hiện trong quá trình thực tập như: Nghiên cứu đặc điểm, sinh học, phân bố của các loài côn trùng, các loài nấm, các loài thực vật có trong địa bàn thực tập, với mục đích đề xuất các phương án cụ thế để quản lý các nguồn tài nguyên này. Từ đó, các bạn sinh viên có thể áp dụng các kiến thức này đối với các khu vực khác như các khu Bảo tồn và Vườn quốc gia... Bên cạnh đó, các bạn sinh viên sẽ học được các phương pháp điều tra và nhận biết được tài nguyên thực vật, sâu hại và bệnh hại trong khu vực, đánh giá được mức độ gây hại và đề xuất phương hướng phòng trừ cụ thể loài sâu, bệnh hại chủ yếu cho từng đối tượng trong khu vực điều tra và đề xuất bảo tồn các loài cây quý hiếm. Sau khi hoàn thành đợt thực tập, kết hợp với các học phần lý thuyết đã được học, các bạn sinh viên có thể tổng hợp, phân tích số liệu về tài nguyên thực vật, côn trùng và nấm để viết một báo cáo khoa học hoàn chỉnh.

Một số hình ảnh của đợt thực tập


Chia sẻ

Tin nổi bật