Nghiên cứu sinh Saly Sitthivong bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường “Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gekkonidae) ở một số khu vực núi đá vôi tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào”

1 tháng 6, 2022

Ngày 01 tháng 6 năm 2022, Nghiên cứu sinh Saly Sitthivong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường: "Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gekkonidae) ở một số khu vực núi đá vôi tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào". Mã số luận án: 9620211. Luận án được thực hiện với sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Thế Nhã và PGS.TS. Lưu Quang Vinh. Lễ bảo vệ luận án được tổ chức tại Phòng họp E, nhà A3, trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hội đồng nghiệm thu Luận án được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH gồm các thành viên:

  1. PGS.TS. Đồng  Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng – Trường Đại học Lâm nghiệp
  2. PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Thư ký – Trường Đại học Lâm nghiệp
  3. GS.TS. Vũ Tiến Thịnh – Phản biện 1 – Trường Đại học Lâm nghiệp
  4. PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn – Phản biện 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  5. PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo – Phản biện 3 – Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm KH&CN
  6. GS.TS. Nguyễn Quảng Trường - Ủy viên – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
  7. TS. Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Toàn cảnh buổi đánh giá nghiệm thu luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Saly Sitthivong

Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Thư ký Hội đồng đọc tiểu sử của nghiên cứu sinh Saly Sitthivong

Giáo viên hướng dẫn (PGS.TS. Lưu Quang Vinh) nhận xét quá trình thực hiện của Nghiên cứu sinh

Sau khi Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiên cứu sinh Saly Sitthivong bảo vệ tóm tắt Luận án trong thời gian 25 phút.

Luận án được thực hiện tại khu vực núi đá vôi ở một số tỉnh miền Bắc và Trung Lào như: tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Luông Pha Bang, tỉnh Khăm Muôn, tỉnh U Đôm Xay, tỉnh Húa Phăn và tỉnh Xiêng Khoảng. Một số đóng góp mới của Luận án như sau:

- Ghi nhận 28 loài tắc kè ở khu vực nghiên cứu. Công bố 06 loài mới cho khoa học: Cyrtodactylus houaphanensis, Cyrtodactylus muangfuangensis, Cyrtodactylus ngoiensis, Dixonius lao, Dixonius somchanhaeGekko khunkhamensis, ghi nhận phân bố mới 02 loài cho tỉnh U Đôm Xay Cyrtodactylus wayakoneiHemiphyllodactylus kiziriani.

- Mô tả đặc điểm hình thái đặc trưng 28 loài thu được mẫu và bổ sung dẫn liệu khoa học về phân bố của các loài tắc kè ở khu vực nghiên cứu. Cung cấp dẫn liệu mới về quan hệ di truyền của 3 giống trong họ Tắc kè tại Lào.

- Đánh giá được mức độ tương đồng thành phần loài tắc kè giữa các địa điểm nghiên cứu và đặc điểm phân bố của các loài tắc kè theo sinh cảnh, độ cao và vị trí bắt gặp.

- Đánh giá được hiện trạng, mối đe dọa và đề xuất giải pháp bảo tồn họ Tắc kè ở khu vực núi đá vôi của Lào.

Ngoài ra, luận án còn có nhiều ý nghĩa về khoa học và thực tiễn:

* Về mặt khoa học:

- Đã công bố 6 loài mới cho khoa học và ghi nhận phân bố mới của 2 loài tắc kè ở Lào.

- Đã cập nhật thông tin về thành phần loài, đặc điểm phân bố các loài tắc kè ở 6 khu vực rừng trên núi đá vôi thuộc miền Bắc và miền Trung Lào: Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Khăm Muôn, U Đôm Xay, Húa Phăn và Xiêng Khoảng.

- Đã cung cấp thông tin về đặc điểm hình thái và đánh giá quan hệ di truyền của các loài thuộc 3 giống Cyrtodactylus, Dixonius và Gekko.

* Về mặt thực tiễn:

Đề tài đã cung cấp các thông tin làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở miền Bắc và miền Trung Lào thông qua: 1) Xác định các địa điểm ưu tiên bảo tồn. 2) Xác định các đối tượng tắc kè ưu tiên bảo tồn. 3) Xác định các hoạt động cần tiên bảo tồn.

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực của nghiên cứu sinh Saly Sitthivong và kết quả đạt được của Luận án. Số liệu của Luận án phong phú, kết quả đảm bảo độ khoa học và tin cậy.

GS.TS. Vũ Tiến Thịnh (Phản biện 1) nhận xét bản Luận án

PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo (phản biện 3) nhận xét bản Luận án

TS. Nguyễn Trường Sơn (ủy viên) nhận xét bản Luận án

GS.TS. Nguyễn Quảng Trường (ủy viên) nhận xét bản Luận án

PGS.TS. Đồng Thanh Hải (Chủ tịch Hội đồng) kết luận về bản Luận án

Trước khi buổi bảo vệ luận án kết thúc, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Đại Lattanaphayvan – Phó phòng Văn hóa giáo dục của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn tới Trường Đại học Lâm nghiệp, các thành viên trong Hội đồng và các thầy hướng dẫn đã giảng dạy, hỗ trợ, giúp đỡ nghiên cứu sinh Saly Sitthivong để có được thành công này. Ông Lattanaphayvan cũng mong muốn có được nhiều sự hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực và chúc cho tình hữu nghị Việt Nam và Lào ngày càng gắn bó keo sơn.

Ông Đại Lattanaphayvan – Phó phòng Văn hóa giáo dục của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh gửi lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn và các thầy cô giáo trường Đại học Lâm nghiệp

Đại diện giáo viên hướng dẫn (PGS.TS. Lưu Quang Vinh) gửi lời cảm ơn tới Hội đồng và chúc mừng Nghiên cứu sinh

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Saly Sitthivong đã thành công tốt đẹp. Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên, Phòng Sau đại học đã đến tặng hoa và chúc mừng Nghiên cứu sinh. Chúc Tiến sĩ Saly Sitthivong sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH SALY SITTHIVONG

Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh


Chia sẻ

Tin nổi bật