THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

20 tháng 4, 2020

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo tuyển sinh năm 2020

 

Các ngành đào tạo của khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường:

a. Đào tạo đại học

·   Ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 7620211); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia hoặc Kết quả học tập bậc THPT.

·   Ngành Du lịch sinh thái (mã số: 7850104); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia.

·   Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (mã số: 7850101); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia hoặc Kết quả học tập bậc THPT.

·   Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh, mã số: 72908532A); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia.

·   Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn, đào tạo bằng tiếng Việt, mã số: 72908532); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia hoặc Kết quả học tập bậc THPT.

·   Ngành Khoa học môi trường (mã số: 7440301); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia hoặc Kết quả học tập bậc THPT.

·   Ngành Bảo vệ thực vật (mã số: 7620112); xét tuyển bằng: Điểm thi THPT Quốc gia hoặc Kết quả học tập bậc THPT.

b. Đào tạo thạc sỹ

·   Ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 8620211)

·   Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (mã số: 8850101)

·   Ngành Khoa học môi trường (mã số: 8440301)

c. Đào tạo tiến sỹ

        ·  Ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 62620211)

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


Chia sẻ:
   345434

Chia sẻ