PGS.TS Bế Minh Châu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp bộ về quản lý lửa rừng tại VQG Hoàng Liên 23 tháng 6, 2015

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp A nhà A2, PGS.TS Bế Minh Châu – Phó chủ nhiệm khoa QLTNR và MT đã bảo vệ thành công báo cáo tổng kết kết quả đề tài nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ đặc...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 31 kết quả.
của 4