Các thầy cô Khoa QLTNR & MT tham gia :"Khóa Đào tạo tiểu giáo viên môn học Biến đổi khí hậu đại cương" 16 tháng 8, 2017

Trong 02 ngày 10-11/8/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tổ chức khóa Đào tạo tiểu giáo viên môn học Biến đổi khí hậu đại cương.

Đọc tiếp
Khoa QLTNR & MT phối hợp cùng UN – REDD tổ chức lớp tập huấn: “Nâng cao về giám sát đánh giá kết quả SIRAP – BDS” 16 tháng 6, 2017

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 đã phối hợp với khoa QLTNR & MT tổ chức hkóa tập huấn:” Nâng cao về giám sát đánh giá kết quả SIRAP – BDS” trong 6 ngày (08-14/06/2017) tại Trường Đại học Lâm...

Đọc tiếp
Khoa QLTNR & MT tổ chức thực tập nghề nghiệp 2 cho khóa 59 - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà - Huyện Cát Hải - Tỉnh Hải Phòng 11 tháng 6, 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 – 2017, từ ngày 03/05/2017 đến 28/05/2017. Khoa QLTNR & MT – Trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức hướng dẫn thực tập nghề nghiệp 2 (TTNN) cho 2 lớp khóa 46,...

Đọc tiếp
Các thầy cô Khoa Quản lý TNR&MT tham dự hội thảo: “Nguyên tắc và Tiêu chuẩn về Môi trường của Quản lý rừng bền vững”. 9 tháng 6, 2017

Trong 02 ngày 05-06/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Nguyên tắc và Tiêu chuẩn về Môi trường...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 153 kết quả.
của 16