THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 62 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

11 tháng 6, 2021
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 62 HỆ CHÍNH QUY (2017 – 2021)

Để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và đảm bảo sinh viên thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 62 khóa học 2017 – 2021. Trong số 94 KLTN được xét trong đợt này có 16 KLTN đăng ký bảo vệ theo hình thức trực tuyến và đã được thành lập Hội đồng (HĐ) bảo vệ có danh sách kèm theo.

1. Thời gian tổ chức Bảo vệ KLTN: Từ ngày 14/06- 16/06/2021.

2. Danh sách Hội đồng nghiệm thu KLTN : Danh sách từng HĐ, bao gồm Chủ tịch HĐ, Thư ký HĐ, các thành viên khác trong HĐ. Mỗi HĐ có 5 thành viên (CT HĐ, Thư ký/UV, PB1/UV, PB2/UV, UV HĐ), kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021.

Quyết định số 1010 về việc thành lập Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp đại học. Hệ chính quy năm 2021

 


Chia sẻ

Tin nổi bật