KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 62 HỆ CHÍNH QUY (2017 – 2021)

24 tháng 6, 2021

Để tổng kết quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường (QLTNR&MT) đã tổ chức nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên khóa 62 hệ chính quy năm học 2017 – 2020.

Trong số 94 KLTN được xét trong đợt này có 16 KLTN đăng ký bảo vệ theo hình thức trực tuyến từ ngày 14/6  - 16/6/2021, bao gồm: 2 đề tài liên quan đến lĩnh vực thực vật rừng và 14 đề tài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và dịch vụ môi trường rừng. Mỗi sinh viên bảo vệ KLTN đều có một hội đồng nghiệm thu bao gồm: 01 chủ tịch hội đồng, 01 thư ký, 02 phản biện và 01 ủy viên. Ngoài ra, các hội đồng cũng mời đại diện Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, giáo viên hướng dẫn của sinh viên tham gia. Gia đình, bạn bè và người thân của sinh viên cũng được mời vào xem trực tiếp buổi bảo vệ nếu có yêu cầu.

Hình ảnh chụp từ Hội đồng bảo vệ của sinh viên Vũ Hồng Hạnh -  62 QLTN&MT

Hình ảnh chụp từ Hội đồng bảo vệ của sinh viên Phạm Thị Phương Thanh -  62 KHMT

 

Hình ảnh chụp từ Hội đồng bảo vệ sinh viên Hoàng Văn Thức – 62A QLTNR

Hình ảnh chụp từ Hội đồng bảo vệ sinh viên Vàng Quốc Tuấn – 62A QLTNR

Hình ảnh chụp từ Hội đồng bảo vệ sinh viên Nguyễn Văn Tuấn – 62A QLTNR

Mỗi sinh viên được trình bày KLTN trong khoảng thời gian 15 – 20 phút trước khi các phản biện nhận xét ý kiến. Các thành viên trong hội đồng lần lượt nhận xét và đặt ra các câu hỏi dành cho sinh viên.

Cô Tạ Thị Nữ Hoàng nhận xét về bài KLTN của sinh viên Hoàng Văn Thức

Thầy Vương Duy Hưng nhận xét KLTN của sinh viên Vàng Quốc Tuấn

Cô Thái Thị Thúy An nhận xét KLTN của sinh viên Nguyễn Văn Tuấn

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các thầy, cô trong hội đồng, sinh viên đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để bản KLTN được hoàn thiện hơn và trả lời các câu hỏi liên quan. Với những kiến thức có được từ hoạt động điều tra, thu thập số liệu ngoại nghiệp và nghiên cứu tài liệu, các bạn sinh viên đã trả lời tốt các câu hỏi đặt ra ở tất cả các hội đồng nghiệm thu và đều được các thầy cô trong hội đồng đánh giá cao. Kết quả, 100% các KLTN bảo vệ trực tuyến trong đợt này đạt yêu cầu và có chất lượng tốt, nhiều đề tài được đánh giá xuất sắc.

Việc bảo vệ KLTN không những giúp sinh viên trình bày được những thành quả đạt được sau thời gian nghiên cứu, thu thập số liệu ngoại nghiệp và hoàn thiện khóa luận mà còn giúp sinh viên có thêm kỹ năng trình bày và thuyết trình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp nên việc bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến là giải pháp nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực cho sinh viên và đáp ứng được kỳ vọng của Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô Khoa QLTNR&MT.

Cùng với việc nghiệm thu KLTN bằng hình thức trực tuyến, Khoa QLTNR&MT còn xét 78 KLTN bằng hình thức nộp chấm điểm. Hầu hết các KLTN nộp chấm điểm do các bạn sinh viên ở miền núi, vùng khó khăn về mạng internet truy cập, đường truyền không ổn định. Các bản KLTN nộp chấm điểm theo quy định của trường Đại học Lâm nghiệp.

Đến nay, các bản KLTN của sinh viên đã được gửi phản biện để chỉnh sửa theo các góp ý. Các bản KLTN được chỉnh sửa nghiêm túc nộp về Khoa và Nhà trường dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn và các phản biện. Với mong muốn nâng cao chất lượng của KLTN, Ban chủ nhiệm và tập thể giáo viên Khoa QLTNR&MT luôn sát sao với sinh viên từ định hướng nghiên cứu, xây dựng đề cương, thu thập số liệu, xây dựng và hoàn thiện KLTN. Hi vọng rằng, trong các năm tiếp theo, số lượng và chất lượng của KLTN ngày càng được nâng cao và là hành trang quan trọng cho các bạn sinh viên trước khi ra rời ghế Nhà trường.

Người đưa tin: Giang Trọng Toàn


Chia sẻ

Tin nổi bật