Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Khoa học Môi trường

11 tháng 6, 2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, ngày 08, 09/6/2019, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp cho học viên Cao học ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Khoa học môi trường Khóa 25.

Tham dự Lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong 40 Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ của 02 ngành. Trong đó, có 12 Hội đồng đánh giá cho học viên ngành Quản lý Tài nguyên rừng và 28 Hội đồng đánh giá cho học viên ngành Khoa học môi trường. Thành viên các Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và môi trường.

Hội đồng đánh giá Luận văn ngành Quản lý Tài nguyên rừng

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện và góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các học viên để hoàn thiện Luận văn; đồng thời Hội đồng cũng nêu nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức thực tế của các học viên.

Hội đồng đánh giá Luận văn ngành Khoa học môi trường

 

Đánh giá về các chất lượng của các đề tài, Hội đồng chuyên môn đều nhận định các Luận văn có nội dung, phong phú, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Các Luận văn được trình bày khoa học, công phu, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn.

 Sau hai ngày làm việc, Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của 40 Học viên thuộc Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tại các Hội đồng đã diễn ra nghiêm túc, công khai và đảm bảo đúng quy chế. Kết quả 40 Học viên thuộc ngành Quản lý Tài nguyên rừng (12 học viên) và ngành Khoa học môi trường (28 học viên) đã được các Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ năm 2019.

Hội đồng tăng hoa chúc mừng Học viên Bảo vệ thành công


Chia sẻ