Hội Nghị Làm Việc Giữa Ban Giám Hiệu Với Khoa Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường

13 tháng 6, 2019

Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2019, Tại phòng Họp E đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu với với tập thể cán bộ viên chức Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường. Đến dự Hội nghị, có sự hiện diện của Ban Giám hiệu cùng Trưởng các phòng Ban Chức năng  trong trường và toàn thể cán bộ viên chức Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường.

Đại diện Ban Giám hiệu, NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, PGS.TS. Trần Ngọc Hải – Phó Trưởng khoa  báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác năm học 2019-2020. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đồng thời cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế và những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó của  tập thể CBVC trong Khoa. Đặc biệt là những giải pháp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh công tác Tuyển sinh các hệ đối với các ngành đào tạo của Khoa.

PGS.TS. Trần Ngọc Hải- Phó Trưởng khoa báo cáo trước Hội nghị

Tại Hội nghị, CBVC của Khoa đã tích cực và hăng hái phát biểu các ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả phương hướng hoạt động năm học 2019 -2020 của đơn vị. Các ý kiến tập trung đề xuất Nhà trường cần có những chính sách phù hợp trong việc tính giờ định mức cho giảng viên thông qua đánh giá chỉ số bài báo Quốc tế, chứng chỉ Tiếng Anh,... đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm và chuyên môn của hai trung tâm thuộc Khoa,...

Đáp lại ý kiến của CBVC Khoa Quản lý TNR&MT, Lãnh đạo Nhà trường và các phòng ban chức năng liên quan đã có những định hướng và giải đáp thỏa đáng.

NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban chủ nhiệm Khoa. Kết quả kiểm phiếu mức độ tín nhiệm của Ban Chủ nhiệm khoa đều đạt trên 87%.

Kết luận Hội nghị. NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng đã khẳng định: Khoa Quản lý TNR&MT luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhà trường sẽ xem xét và giải quyết thỏa đáng các đề xuất cụ thể của Khoa, Khoa cần tập trung nghiên cứu và đưa ra chiến lược phát triển trong thời gian tới, cụ thể là:

          - Cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng công nghệ cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường;

          - Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thật cụ thể;

          - Cải tiến CTĐT ngành Khoa học Môi trường và ngành BVTV nhằm thu hút người học và đáp ứng với nhu cầu sản phẩm đào tạo của thị trường lao động;

          - Cần chú ý rà soát và hoàn thiện CTĐT ngành Du lịch sinh thái để phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo trong thời gian tới;

          - Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn;

          - Phát huy vai trò và thế mạnh của hai trung tâm trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Chia sẻ