Sinh viên quay trở lại học tập sau đợt tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

27 tháng 3, 2021

Ngày 15/3/2021, cùng với nhiều trường đại học trên cả nước, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã đón sinh viên quay trở lại học tập sau đợt tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong ngày đầu tiên quay trở lại học tập, các biện pháp phòng, chống dịch đã được tăng cường để đảm bảo trường học an toàn cho sinh viên.

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam mở cửa đón sinh viên quay trở lại sau đợt nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các bạn học sinh, sinh viên quay trở lại trường học tập

Với số lượng sinh viên lớn và sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, công tác phòng, chống dịch bệnh đang là ưu tiên cao nhất ở thời điểm này.

Học sinh, sinh viên nâng cao ý thức đeo khẩu trang khi đi học

Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay được bố trí ở tất cả các khu vực ra vào trường. Trước đó, nhà trường đã tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử trùng phòng học, chuẩn bị trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện vệ sinh phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung.

Nước sát khuẩn được bố trí ở các giảng đường

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, việc học tập sẽ được bắt đầu ngay sau khi sinh viên quay trở lại trường. Đối với những sinh viên ở vùng dịch chưa thể học tập trung, Đại học Lâm nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, hướng dẫn sinh viên tự học, tự ôn tập tại nhà, đồng thời duy trì hình thức học online.

Thầy và trò đều tỏ ra vui mừng khi được quay trở lại trường học tập


Chia sẻ

Tin nổi bật