Danh sách cán bộ, viên chức, lao động Khoa QLTNR&MT (1964 - 2019)

18 tháng 1, 2019

              

 

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG & MÔI TRƯỜNG

 

                                              DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG (1964 - 2019)

             
TT Họ và tên Năm sinh Giới
tính
Đơn vị Chức vụ/ chức danh Trình độ chuyên môn Năm vào đơn vị Năm chuyển đi đơn vị khác hoặc nghỉ hưu Ghi chú Địa chỉ liên hệ
I. KHỐI ĐÃ NGHỈ HƯU
1 Đoàn Sỹ Hiền 1931 Nam Bộ môn Cây rừng Giảng viên Kỹ sư       Thành phố Hồ Chí Minh
2 Đặng Thịnh Miên 1936 Nam Bộ môn Cây rừng Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính Kỹ sư     Đã mất Tỉnh Thanh Hóa
3 Lê Mộng Chân 1938 Nam Bộ môn Cây rừng Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính Kỹ sư 1989 1994   Số nhà 18, ngõ 3, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
4 Trần Hợp 1938 Nam Bộ môn Phân loại thực vật  Giảng viên Kỹ sư       Thành phố Hồ Chí Minh
5 Lê Nguyên 1939 Nam Bộ môn Cây rừng Giảng viên Kỹ sư       Tỉnh Thanh Hóa
6 Trần Văn Mão 1939 Nam Bộ môn Bảo vệTVR Chủ nhiệm Khoa/ Giáo sư Tiến sỹ 1964 2000   Số 2 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
7 Trần Công Loanh 1939 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên Kỹ sư 1964 2000 Mất năm 2003 Đông Hưng, Thái Bình
8 Bùi Xuân Kết   Nam Bộ môn Cây rừng Kỹ sư  HDTH Kỹ sư     Đã mất  
9 Nguyễn Bá Thụ   Nam Bộ môn Cây rừng Giảng viên Tiến sỹ       Thành phố Hà Nội
10 Nguyễn Văn Huy 1942 Nam Bộ môn Cây rừng Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính Thạc sỹ 1967 2003   Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
11 Nguyễn Thị Kim Oanh 1946 Nữ Bộ môn Bảo vệ TVR Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên Kỹ sư 1976 2002   Số 2 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
12 Nguyễn Thị Bình 1948 nữ Bộ môn Hóa học Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên Cử nhân 1977 2003   SN 33, ngõ 2, Tổ 7, Tân Xuân, Xuân Mai, CM, HN
13 Nguyễn Văn Nghĩa 1949 Nam Bộ môn Thực vật rừng Kỹ sư HDTH Kỹ sư 1976 2009 Mất năm 2012 Thôn Đông Cầu, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
14 Lê Thị Huyên 1950 Nữ Bộ môn Cây rừng Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên Thạc sỹ   2005   Số nhà 18, ngõ 3, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
15 Vũ Thị Phòng 1951 nữ Bộ môn Hóa học Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên Cử nhân 1977 2006   SN 20, Tổ 7, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội
16 Vũ Thị Kim Chi 1952 Nữ Bộ môn Cây rừng Giảng viên  Thạc sỹ 1978 2007   Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
17 Trần Thị Tuyết Hằng 1952 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính Tiến sỹ 1978 2007   Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
18 Phạm Nhật 1953 Nam Bộ môn Động vật rừng Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư Tiến sỹ   2004 Mất năm 2004 Số 22 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
19 Đinh Quốc Cường 1954 Nam Bộ môn Hóa học Phó CN. Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính Tiến sỹ 1979 2014   Số nhà 17, tổ dân phố số 1, Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
20 Nguyễn Kim Cai 1954 Nam Bộ môn Hóa học Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên Cử nhân 1979 2014   Số nhà 47, tổ 6, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
21 Đỗ Quang Huy 1954 Nam Bộ môn Động vật rừng Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính Thạc sỹ 1980 2014   Trường Đại học Lâm nghiệp,Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
22 Đỗ Thị Kha 1955 Nữ Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng Phó CN.Bộ môn/Giảng viên chính Thạc sỹ 2004 2010   Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
23 Vũ Thị Huyên 1957 Nữ Trung tâm TN-TH Kỹ sư HDTH Kỹ sư 1995 2012   Số nhà 51, tổ 4, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
24 Nguyễn Thị Tú Anh 1957 Nữ Trung tâm TN-TH Kỹ sư HDTH Kỹ sư 2002 2013   Tổ 4, khu Tân Xuân, Xuân Mai,  Chương Mỹ,  Hà Nội
25 Phạm Văn Sách   Nam Bộ môn Hóa học Chủ nhiệm BM Cử nhân 1964   Đã mất  
26 Nguyễn Thị Thành   Nữ Bộ môn Hóa học Kỹ thuật viên Trung cấp     Đã mất  
27 Tăng Thái Mai   Nữ Bộ môn Hóa học Kỹ thuật viên Trung cấp 1975 1984   Đông Triều, Quảng Ninh
28 Nguyễn Trung Kiên   Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân 1970 1975   Số nhà 61, ngõ 167, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
29 Nguyễn Thị Thu Huyền   Nữ Bộ môn Hóa học Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên Cử nhân   1981   Gia Lâm, Hà Nội
30 Hoàng Thị Minh   Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân   1980    
31 Trần Thị Lan   Nữ Bộ môn Hóa học Kỹ thuật viên Trung cấp 1977 1978   Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp, Yên Hưng, Quảng Ninh
32 Đinh Vân Anh   Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân 1976 1980   Số 7/141, Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng
33 Trịnh Tuyết Mai   Nữ Bộ môn Hóa học Kỹ thuật viên Trung cấp 1978 1981   Số 11, ngõ 4, khu 3, TT& Điều tra, Hải Phòng
34 Phạm Văn Toản   Nam Bộ môn Hóa học Phó Chủ nhiệm BM/Giảng viên Cử nhân   1982   Cán bộ hưu trí trường THPT Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
35 Đoàn Nhật Yên   Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân 1980 1986   Số 114, Đội Cấn, Hà Nội
36 Nguyễn Mộng Lân   Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân 1980 1983   Nhà máy kính Đáp Cầu, Bắc Ninh
37 Hà Quang Khải   Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Cử nhân   1981   Trường Đại học Lâm nghiệp,Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
38 Phạm Thị Hòa   Nữ Bộ môn Hóa học Kỹ thuật viên Trung cấp 1984 1995    
39 Bê Minh Châu   Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Phó Giáo sư  TS 1983 2016   Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
II. KHỐI CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ KHÁC   
1 Hoàng Hoa Quế 1955 Nam Bộ môn Phân loại thực vật Giảng viên Thạc sĩ 1980 1995   Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An
2 Vũ Hồng Quang 1956 Nam Bộ môn Cây rừng Giảng viên   1979 1987    Tổng Công ty VIJACHID,tỉnh Quảng Ninh
3 Nguyễn Quang Tuấn 1963 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Tiến sỹ 1995 1998  Bộ Khoa học và Công nghệ Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội
4 Nguyễn Hải Hòa 1973 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Thạc sỹ 1997 2001   Vụ Khoa học và Công nghệ môi trường, Bộ NN & PTNT
5 Lê Thị Diên 1973 Nữ Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng Phó CN Bộ môn/ Giảng viên Thạc sỹ 1997 2003   Khoa Lâm học, trường Đại học Nông Lâm Huế
6 Lê Thị Thu Hường 1976 nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 1998 2011   Trường THPT Thạch Bàn, tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
7 Nguyễn Văn Chung 1977 Nam Bộ môn Hóa học Chuyên viên Thạc sỹ 2003     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
8 Đặng Thị Minh Huệ 1978 nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 2001 2008   Bộ môn Vô cơ - Đại cương, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
9 Hoàng Thị Tươi 1979 Nữ Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Thạc sỹ 2009     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
10 Nguyễn Văn Thanh 1988 Nam Bộ môn Cây rừng Giảng viên Kỹ sư 2011 2013 Xin thôi việc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
11 Phạm Xuân Thuần 1982 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Cử nhân 2005 2008   Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN, Khu công nghiệp Từ Liêm Hà Nội
12 Lê Khánh Toàn 1982 Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 2005     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
13 Tăng Sỹ Hiệp 1985 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2008     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
14 Đặng Thị Hường 1987 Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
15 Đặng Thế Anh 1992 Nam Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
16 Nguyễn Thị Huyền Trang 1992 Nữ Bộ môn Thực vật rừng Chuyên viên Thạc Sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
III. ĐANG LÀM VIỆC  
1 Nguyễn Thế Nhã 1953 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giáo sư Tiến sỹ 1979     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
2 Trần Ngọc Hải 1960 Nam Bộ môn Thực vật rừng Phó Chủ nhiệm Khoa,Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư Tiến sỹ 1986     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1967 Nữ Trung tâm ĐDSH&QLRBV Phó Giám đốc TT/Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 1995     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
4 Phùng Văn Khoa 1968 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Chủ nhiệm Khoa/Phó Giáo sư Tiến sỹ 1997     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
5 Phan Đức Lê 1970 Nam Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ sư HDTH Kỹ sư 1995     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
6 Phan Đức Linh 1972 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Thạc sỹ 2006     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
7 Nguyễn Thị Thanh An 1973 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Tiến sỹ 2017     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
8 Bùi Mai Hương 1973 Nữ Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 1996     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
9 Lê Bảo Thanh 1974 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Phó chủ nhiệm Khoa/Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư Tiến sỹ 1999     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
10 Trần Thế Lực 1974 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Tiến sỹ 1997   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
11 Ngô Duy Bách 1974 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Tiến sỹ 1997     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
12 Nguyễn Hải Hòa 1974 Nam Bộ môn Kỹ thuật môi trường Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư Tiến sỹ 1999     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
13 Nguyễn Hải Hà 1975 Nam Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Tiến sỹ 1997     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
14 Hoàng Văn Sâm 1977 Nam Bộ môn Thực vật rừng Phó giáo sư Tiến sỹ 1999     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
15 Nguyễn Thành Tuấn 1977 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Tiến sỹ 2000     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
16 Trần Tuấn Kha 1977 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Tiến sỹ 1999     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
17 Vương Duy Hưng 1978 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Giám đốc Trung tâm/Giảng viên Tiến sỹ 2000     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
18 Vũ Huy Định 1978 Nam Bộ môn Hóa học Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính Tiến sỹ 2001     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
19 Trần Thị Thanh Thủy 1978 Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên chính Thạc sỹ 2000     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
20 Bùi Xuân Dũng 1979 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Chủ nhiệm BM/Phó Giáo sư Tiến sỹ 2004     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
21 Nguyễn Đắc Mạnh 1979 Nam Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Tiến sỹ 2002     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
22 Lưu Quang Vinh 1980 Nam Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Tiến sỹ 2003     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
23 Trần Thị Hương 1980 Nữ Bộ môn Kỹ thuật môi trường Phó Chủ nhiệm BM/Giảng viên Thạc sỹ 2002     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
24 Vũ Văn Trường 1980 Nam Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2011   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
25 Nguyễn Thị Điểm 1980 Nữ Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ sư Thạc sỹ 2010     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
26 Nguyễn Văn Lý 1980 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Thạc sỹ 2004     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
27 Phan Văn Dũng 1980 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Thạc sỹ 2004   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
28 Phí Thị Hải Ninh 1981 Nữ Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2005   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
29 Kiều Thị Dương 1981 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Tiến sỹ 2004     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
30 Hoàng Thị Hằng 1981 Nữ Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Tiến sỹ 2017     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
31 Dương Thị Bích Ngọc 1982 Nữ Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Tiến sỹ 2005   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
32 Phạm Thanh Hà 1982 Nam Bộ môn Thực vật rừng Giảng viên Thạc sỹ  2005     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
33 Nguyễn Thị Bích Hảo 1982 Nữ Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2005     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
34 Nguyễn Hữu Cường 1982 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 2008   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
35 Bùi Văn Năng 1983 Nam Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Giám đốc Trung tâm/Giảng viên Thạc sỹ 2006     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
36 Trần Thị Tú Dược 1983 Nữ Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Kỹ sư 2007     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
37 Nguyễn Thị Thu  1983 Nữ Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Thạc sỹ 2007   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
38 Bùi Trung Hiếu 1983 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Tiến sỹ 2006   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
39 Phạm Thành Trang 1983 Nam Bộ môn Thực vật rừng Giảng viên Thạc sỹ  2007   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
40 Phùng Thị Tuyến 1984 Nữ Bộ môn Thực vật rừng Giảng viên Tiến sỹ 2007     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
41 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1984 Nữ Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 2011     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
42 Đỗ Thị Thu Phúc 1984 Nữ Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ thuật viên Cử nhân 2006     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
43 Lê Phú Tuấn 1984 Nam Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2014   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
44 Phạm Thị Quỳnh Anh 1984 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên TIến sỹ 2016     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
45 Bùi Văn Bắc 1985 Nam Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Thạc sỹ 2009   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
46 Bùi Đình Đức 1986 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 2008   Đang đi làm NCS Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
47 Giang Trọng Toàn 1987 Nam Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Thạc sỹ 2013     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
48 Phan Thị Huyền 1987 Nữ Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ thuật viên Trung cấp 2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
49 Nguyễn Vân Hương 1988 Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ 2012     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
50 Bùi Xuân Trường 1988 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư HDTH Thạc sỹ 2011     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
51 Đặng Đình Chất 1988 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Chuyên viên Thạc sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
52 Trịnh Văn Thành 1988 Nam Trung tâm ĐDSH&QLRBV Kỹ sư Kỹ sư 2017     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
53 Tạ Thị Nữ Hoàng 1989 Nữ Bộ môn Thực vật rừng Giảng viên Thạc sỹ  2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
54 Lê Thái Sơn 1991 Nam Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Thạc sỹ 2013     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
55 Thái Thị Thúy An 1991 Nữ Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Thạc Sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
56 Trần Văn Dũng 1991 Nam Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Thạc Sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
57 Tạ Tuyết Nga 1991 Nữ Bộ môn Động vật rừng Giảng viên Thạc Sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
58 Đặng Hoàng Vương 1991 Nam Bộ môn Kỹ thuật môi trường Giảng viên Cử nhân 2014   Đang đi học Thạc sỹ Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
59 Đặng Thị Thúy Hạt 1991 Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc Sỹ 2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
60 Lê Văn Vương 1992 Nam Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG Kỹ sư Thạc Sỹ 2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
61 Trần Thị Phương 1992 Nữ Bộ môn Hóa học Giảng viên Thạc sỹ  2014     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
62 Trần Thị Đăng Thúy 1992 Nữ Bộ môn Quản lý môi trường Giảng viên Cử nhân 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
63 Nguyễn Mai Lương 1992 Nữ Bộ môn Bảo vệ TVR Giảng viên Thạc sỹ 2015     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN
64 Nguyễn Minh Quang 1993 Nam Bộ môn Thực vật rừng Giảng viên Kỹ sư 2017     Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 


Chia sẻ