Lịch sử và thành tích

27 tháng 9, 2014
Năm 1995 dự án “Củng cố và phát triển trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2000” được Bộ Lâm nghiệp phê duyệt với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó đào tạo đa ngành, đa hệ theo hướng chuyên môn sâu đã được xác định. Ngày 18/08/1995 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp đã ký quyết định số 535/TCLĐ về việc cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp đào tạo 5 ngành mới là: Lâm học, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Chế biến lâm sản, Công nghiệp phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp. Đây là quyết định quan trọng dẫn tới sự ra đời của khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường hiện nay.

 

Theo Quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/08/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng được thành lập với gần 20 cán bộ thuộc 4 bộ môn là Bảo vệ thực vật rừng, Thực vật rừng, Động vật rừng và Quản lý môi trường. Ban Chủ nhiệm khoa đầu tiên bao gồm: GS.TS. Trần Văn Mão (Chủ nhiệm khoa), PGS.TS. Phạm Nhật (Phó chủ nhiệm khoa) đã từng bước lãnh đạo tập thể khoa xây dựng, củng cố đội ngũ và phát triển chương trình đào tạo. Năm 2002 khoa tiếp nhận thêm bộ môn Hóa học, một lực lượng cán bộ quan trọng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên, quản lý môi trường. Trong 6 năm đầu khoa đào tạo 2 chuyên ngành chính là Quản lý tài nguyên rừng và Bảo vệ thực vật. Bốn năm tiếp theo chương trình đào tạo đã được bổ sung thêm 3 chuyên ngành mới là Quản lý môi trường, Du lịch sinh thái và Lâm sản ngoài gỗ. Từ năm 2005 đến nay khoa đang thực hiện đào tạo 6 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quan trọng của công tác quản lý tài nguyên rừng, quản lý môi trường.

Sự lớn mạnh của khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường gắn liền với những định hướng chiến lược mà khoa đã đề ra trong thời kỳ 2000-2005. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt là PGS.TS. Phạm Nhật và GS.TS. Vương Văn Quỳnh, vấn đề quản lý môi trường đã được sự quan tâm chú ý đặc biệt trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa đã mở rộng định hướng đào tạo từ quản lý tài nguyên rừng sang quản lý tài nguyên rừng và môi trường. Từ đó khoa có tên mới như hiện nay là Quản lý tài nguyên rừng và môi trường (QLTNR&MT). Điều này được khẳng định thêm khi khoa được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Khoa học môi trường từ năm học 2004-2005.

Từ lúc có một ngành học, đến nay khoa QLTNR&MT đã tổ chức đào tạo ba ngành học, gồm: ngành Quản lý tài nguyên rừng (từ năm 1995), ngành Khoa học môi trường (từ năm 2004), ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (từ năm 2010). Đây là những ngành học thu hút được nhiều sinh viên khá giỏi vào học, đã góp phần đáng kể vào việc tăng quy mô đào tạo. Tên gọi chính thức của khoa và của các ngành học cũng có sự điều chỉnh theo hướng phù hợp với nhu cầu xã hội. Như vậy, khoa QLNTR&MT đang trực tiếp quản lý đào tạo ba ngành học có sức hấp dẫn cao, đây vừa là lợi thế, vừa là trọng trách của khoa trong việc đào tạo và phát triển nguồn lực cho đất nước.

Ngoài ra, khoa là một trong những đơn vị đi đầu ở Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo. Đến nay, việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao vị thế của ngành học đã và đang được thực hiện tốt.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, khoa liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2007 - 2013; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, Bằng khen BCH Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT cùng nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT... Đặc biệt, năm 2013 khoa QLNTR&MT vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Những phần thưởng cao quý này là nguồn động lực quan trọng để khoa tiếp tục những bước tiến mạnh mẽ, lập nhiều thành tích mới, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Lâm nghiệp và của ngành Lâm nghiệp nước nhà.

 

Lãnh đạo của khoa QLTNR&MT qua các thời kỳ:

a. Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2001:

GS.TS. Trần Văn Mão, Chủ nhiệm khoa

NGƯT.PGS.TS. Phạm Nhật, Phó Chủ nhiệm khoa

b. Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2004:

NGƯT.PGS.TS. Phạm Nhật, Chủ nhiệm khoa

NGƯT.GS.TS. Vương Văn Quỳnh, Phó Chủ nhiệm khoa

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã, Phó Chủ nhiệm khoa

c. Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2006:

NGƯT.GS.TS. Vương Văn Quỳnh, Chủ nhiệm khoa

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã, Phó Chủ nhiệm khoa

NGƯT.PGS.TS. Bế Minh Châu, Phó Chủ nhiệm khoa

d. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2014:

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã, Chủ nhiệm khoa

NGƯT.PGS.TS. Bế Minh Châu, Phó Chủ nhiệm khoa

GVC.TS. Đinh Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm khoa

e. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016:

PGS.TS. Phùng Văn Khoa, Chủ nhiệm khoa

NGƯT.PGS.TS. Bế Minh Châu, Phó Chủ nhiệm khoa

GV.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm khoa

f. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay:

PGS.TS. Phùng Văn Khoa, Chủ nhiệm khoa

NGƯT.PGS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm khoa

TS. Lê Bảo Thanh, Phó Chủ nhiệm khoa


Chia sẻ