CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

30 tháng 8, 2020

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường (Khoa QLTNR&MT), tiền thân là Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng được thành lập theo Quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/08/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), với gần 20 cán bộ thuộc 4 bộ môn là Bảo vệ thực vật rừng, Thực vật rừng, Động vật rừng và Quản lý môi trường. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa QLTNR&MT đã không ngừng phát triển về mặt đội ngũ, đồng thời đạt được nhiều thành tựu đáng kể, luôn là một trong những đươn vị đi đầu trong công tác đào tạo, học tập và hợp tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp.

1. Các thành tựu về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức

Từ đội ngũ ban đầu khi mới thành lập chỉ có gần 20 cán bộ thuộc 4 bộ môn là Bảo vệ thực vật rừng, Thực vật rừng, Động vật rừng và Quản lý môi trường. Hiện nay, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường (QLTNR&MT) có 06 bộ môn: Thực vật rừng, Động vật rừng, Bảo vệ thực vật rừng, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Hóa học và 02 trung tâm: Trung tâm Phân tích môi trường & Ứng dụng công nghệ địa không gian, Trung tâm Đa dạng sinh học & Quản lý rừng bền vững. Tổng số cán bộ viên chức, lao động hợp đồng đang công tác tại Khoa QLTNR&MT: 62 người (49 người đang công tác tại trường Đại học Lâm nghiệp và 13 người đang đi học ở nước ngoài). Ngoài ra, Khoa còn có 4 cán bộ Kiêm nhiệm thực hiện các công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các bộ môn và trung tâm. 

Trong đó:

  • 10 Giáo sư, Phó giáo sư
  • 16 Tiến sĩ; 08 NCS
  • 26 Thạc sỹ
  • 06 cán bộ có trình độ kĩ sư, cử nhân

Trong những năm qua, Khoa QLTNR&MT luôn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa thường xuyên được tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn thông qua các khóa học trong nước và quốc tế. Điều này thể hiện rõ thông qua số lượng cán bộ giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên chiến tỷ lệ rất cao trong Khoa.

2. Các thành tựu về công tác chuyên môn

Từ khi thành lập khoa với 01 ngành đào tạo Quản lý bảo vệ rừng, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường hiện đang đào tạo bậc đại học gồm 7 ngành, 3 ngành bậc thạc sỹ, 1 ngành đào tạo tiến sĩ; Khoa cũng đã tổ chức rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, triển khai đào tạo đảm bảo chất lượng.

Bậc Đại học:

- Ngành Quản lý tài nguyên rừng

- Ngành Du lịch sinh thái

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh)

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn, đào tạo bằng tiếng Việt)

- Ngành Khoa học môi trường

- Ngành Bảo vệ thực vật

Bậc Thạc sỹ:

- Ngành Quản lý tài nguyên rừng

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Ngành Khoa học môi trường

Bậc Tiến sỹ:

- Ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Tập thể khoa thực hiện tốt công tác giảng dạy. Cụ thể là, mỗi năm học, toàn bộ khối lượng giờ giảng dạy bậc đại học của Khoa đạt 14.000 đến 16.000 giờ, số giờ định mức khoảng 10.000 giờ, vượt khoảng 40 đến 60%. Mỗi năm hướng dẫn 240 đến 400 sinh viên đại học làm khóa luận tốt nghiệp.

Trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp

Tính đến năm 2019, Khoa QLTNR&MT đã đào tạo được 6.894 kỹ sư và cử nhân; 654 thạc sĩ và 31 Nghiên cứu sinh. Với vai trò đào tạo nhân lực phục vụ cho nhu cầu của đất nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học môi trường, du lịch sinh thái, Ban lãnh đạo và nhân viên của Khoa qua các thế hệ đã nỗ lực làm việc đáp ứng nhân lực có chất lượng cho xã hội và cống hiến vào sự nghiệp phát triển Lâm nghiệp của Việt Nam và trên thế giới.

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã quan tâm đến hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Duy trì hợp tác đào tạo, trao đổi học viên, tình nguyện viên với cơ sở đào tạo tại Đức, Nhật Bản, Lào.

Trong năm 2020, Khoa QLTNR&MT đã hoàn thành xuất sắc tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên rừng (chương trình đào tạo được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội đánh giá cao nhất tính đến thời điểm hiện nay).

 

3. Các thành tựu về nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, thầy và trò của Khoa QLTNR&MT đã nỗ lực nghiên cứu, trau rồi kiến thức, sáng tạo và tạo ra các sản phẩm khoa học, công nghệ cần thiết cho xã hội.

Tập thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng trong Khoa đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học: mỗi năm học, toàn Khoa thực hiện được từ 6.500 - 8000 giờ nghiên cứu khoa học, trên định mức khoảng 4000 giờ, tỷ lệ vượt giờ nghiên cứu khoa học trên 85%.

Trong giai đoạn từ 2014 đến nay, Khoa QLTNR&MT đã chủ trì và tham gia 05 đề tài cấp Nhà nước; 09 đề tài cấp Bộ và tương đương; 07 đề tài cấp tỉnh. Mỗi năm thực hiện khoảng 10 đề tài cấp cơ sở; 20 buổi sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn, cấp Khoa; công bố 40 đến 45 bài báo trong nước và quốc tế, nghiệm thu 2 đến 5 bài giảng và tài liệu tham khảo, hướng dẫn mỗi năm 20 nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên và khởi nghiệp sinh viên. Với những thành tích đã đạt được, tập thể Khoa đã liên tục được vinh dự nhận giấy khen của Nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

Các thành tựu về nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây

4. Các thành tựu trong công tác đoàn thể, xây dựng tổ chức ĐảngTrong những năm qua,

Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường luôn chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, phát triển đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;. Ngoài những mặt nêu trên thì công tác nữ công, công tác tài chính cũng luôn được chú trọng.

Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường luôn được công nhận là Tập thể công đoàn xuất sắc, được nhận giấy khen của Nhà trường và bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phát triển Đảng cũng được Khoa QLTNR&MT coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tổng số đảng viên của chi bộ hiện nay là 34 đảng viên.

Chi bộ Khoa QLTNR&MT nhiều năm liền luôn được công nhận tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; và được công nhận tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn  "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) theo Quyết định số 3723-QĐ/ĐUK, ngày 08/01/2020 của Đảng uỷ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Tập thể Công đoàn, Chi bộ Khoa đã đạt được nhiều thành tích, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

* Tập thể:

- Một Huân chương Lao động hạng ba;

- Ba Bằng khen của Bộ NN&PTNT;  

- Ba Bằng khen BCH Công đoàn NN&PTNT;

- Một Bằng khen của Bộ NN&PTNT về công tác hoạt động 5 năm (2005 – 2009);

- Năm Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

* Cá nhân:

- 06 Nhà giáo ưu tú;

- 02 Huân chương lao động Hạng ba.

Ngoài ra còn nhiều phần thưởng cao quý khác của các đơn vị và các cá nhân trong Khoa được Bộ NN&PTNT trao tặng.

5. Các thành tựu trong công tác Đoàn hội và phong trào sinh viên

Trong 25 năm qua, các kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo từ Khoa QLTNR&MT hiện có mặt ở các cơ quan kiểm lâm, các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học… trên cả nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên: Tính từ năm 2014 đến 2019, sinh viên trong toàn Khoa đã thực hiện được 161 đề tài nghiên cứu khoa học (bình quân 30 đề tài/năm). Không chỉ là đơn vị có số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên nhiều nhất trường mà các đề tài có chất lượng tốt, được đánh giá cao, trong đó có 2 đề tài đạt giải thưởng khoa học cấp quốc gia và 20 đề tài đạt giải thưởng khoa học cấp trường.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tính đến năm 2019

Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Hải Hòa​

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã được củng cố và đẩy mạnh hoạt động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo của khoa. Liên chi đoàn khoa đã chủ động tổ chức và vận động đoàn viên tham gia các phong trào của tuổi trẻ như: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai các hình thức giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu. Các phong trào: "Sinh viên 5 tốt" và Cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"… được Liên chi đoàn khoa quan tâm tham gia tích cực. 

Hoạt động văn nghệ

Hoạt động thể thao

Liên chi đoàn Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã được nhận Khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018. 


Chia sẻ
3

Bản quyền: Trường Đại học Lâm nghiệp
Thiết kế bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIETTEL 3

Số lượt truy cập
22352839
Online
564