DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỪ NĂM 1964 - 2020

5 tháng 9, 2020

                                                                                               

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1964 - 2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Đơn vị

Chức vụ/ chức danh

Trình độ chuyên môn

Năm vào đơn vị

Năm chuyển đi đơn vị khác hoặc nghỉ hưu

Ghi chú

Địa chỉ liên hệ

 
 

I. KHỐI ĐÃ NGHỈ HƯU

 

1

Đoàn Sỹ Hiền

1931

Nam

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên

Kỹ sư

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

2

Đặng Thịnh Miên

1936

Nam

Bộ môn Cây rừng

Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính

Kỹ sư

 

 

Đã mất

Tỉnh Thanh Hóa

 

3

Lê Mộng Chân

1938

Nam

Bộ môn Cây rừng

Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính

Kỹ sư

1989

1994

 

Số nhà 18, ngõ 3, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

 

4

Trần Hợp

1938

Nam

Bộ môn Phân loại thực vật 

Giảng viên

Kỹ sư

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

Lê Nguyên

1939

Nam

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên

Kỹ sư

 

 

 

Tỉnh Thanh Hóa

 

6

Trần Văn Mão

1939

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Chủ nhiệm Khoa/ Giáo sư

Tiến sỹ

1964

2000

Đã mất

Số 2 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

7

Trần Công Loanh

1939

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên

Kỹ sư

1964

2000

Đã mất

Đông Hưng, Thái Bình

 

8

Bùi Xuân Kết

 

Nam

Bộ môn Cây rừng

Kỹ sư  HDTH

Kỹ sư

 

 

Đã mất

 

 

9

Nguyễn Bá Thụ

 

Nam

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên

Tiến sỹ

 

 

 

Thành phố Hà Nội

 

10

Nguyễn Văn Huy

1942

Nam

Bộ môn Cây rừng

Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính

Thạc sỹ

1967

2003

 

Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

11

Nguyễn Thị Kim Oanh

1946

Nữ

Bộ môn Bảo vệ TVR

Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên

Kỹ sư

1976

2002

 

Số 2 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

12

Nguyễn Thị Bình

1948

nữ

Bộ môn Hóa học

Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên

Cử nhân

1977

2003

 

SN 33, ngõ 2, Tổ 7, Tân Xuân, Xuân Mai, CM, HN

 

13

Nguyễn Văn Nghĩa

1949

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Kỹ sư HDTH

Kỹ sư

1976

2009

Đã mất

Thôn Đông Cầu, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 

14

Lê Thị Huyên

1950

Nữ

Bộ môn Cây rừng

Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên

Thạc sỹ

 

2005

 

Số nhà 18, ngõ 3, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

 

15

Vũ Thị Phòng

1951

nữ

Bộ môn Hóa học

Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên

Cử nhân

1977

2006

 

SN 20, Tổ 7, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

 

16

Vũ Thị Kim Chi

1952

Nữ

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên 

Thạc sỹ

1978

2007

 

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

17

Trần Thị Tuyết Hằng

1952

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính

Tiến sỹ

1978

2007

 

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

18

Phạm Nhật

1953

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư

Tiến sỹ

 

2004

Đã mất

Số 22 Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

19

Đinh Quốc Cường

1954

Nam

Bộ môn Hóa học

Phó CN. Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn/ Giảng viên chính

Tiến sỹ

1979

2014

 

Số nhà 17, tổ dân phố số 1, Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

 

20

Nguyễn Kim Cai

1954

Nam

Bộ môn Hóa học

Phó CN.Bộ môn/ Giảng viên

Cử nhân

1979

2014

 

Số nhà 47, tổ 6, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

21

Đỗ Quang Huy

1954

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính

Thạc sỹ

1980

2014

 

Trường Đại học Lâm nghiệp,Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

22

Đỗ Thị Kha

1955

Nữ

Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng

Phó CN.Bộ môn/Giảng viên chính

Thạc sỹ

2004

2010

 

Làng giáo viên, tổ 7, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

23

Vũ Thị Huyên

1957

Nữ

Trung tâm TN-TH

Kỹ sư HDTH

Kỹ sư

1995

2012

 

Số nhà 51, tổ 4, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 

24

Nguyễn Thị Tú Anh

1957

Nữ

Trung tâm TN-TH

Kỹ sư HDTH

Kỹ sư

2002

2013

 

Tổ 4, khu Tân Xuân, Xuân Mai,  Chương Mỹ,  Hà Nội

 

25

Phạm Văn Sách

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Chủ nhiệm BM

Cử nhân

1964

 

Đã mất

 

 

26

Nguyễn Thị Thành

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Kỹ thuật viên

Trung cấp

 

 

Đã mất

 

 

27

Tăng Thái Mai

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Kỹ thuật viên

Trung cấp

1975

1984

 

Đông Triều, Quảng Ninh

 

28

Nguyễn Trung Kiên

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

1970

1975

 

Số nhà 61, ngõ 167, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

 

29

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên

Cử nhân

 

1981

 

Gia Lâm, Hà Nội

 

30

Hoàng Thị Minh

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

 

1980

 

 

 

31

Trần Thị Lan

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Kỹ thuật viên

Trung cấp

1977

1978

 

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp, Yên Hưng, Quảng Ninh

 

32

Đinh Vân Anh

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

1976

1980

 

Số 7/141, Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng

 

33

Trịnh Tuyết Mai

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Kỹ thuật viên

Trung cấp

1978

1981

 

Số 11, ngõ 4, khu 3, TT& Điều tra, Hải Phòng

 

34

Phạm Văn Toản

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Phó Chủ nhiệm BM/Giảng viên

Cử nhân

 

1982

 

Cán bộ hưu trí trường THPT Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

 

35

Đoàn Nhật Yên

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

1980

1986

 

Số 114, Đội Cấn, Hà Nội

 

36

Nguyễn Mộng Lân

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

1980

1983

 

Nhà máy kính Đáp Cầu, Bắc Ninh

 

37

Hà Quang Khải

 

Nam

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Cử nhân

 

1981

 

Trường Đại học Lâm nghiệp,Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

38

Phạm Thị Hòa

 

Nữ

Bộ môn Hóa học

Kỹ thuật viên

Trung cấp

1984

1995

 

 

 

39

Bê Minh Châu

 

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Phó Giáo sư

 TS

1983

2016

 

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

II. KHỐI CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ KHÁC

 

1

Hoàng Hoa Quế

1955

Nam

Bộ môn Phân loại thực vật

Giảng viên

Thạc sĩ

1980

1995

 

Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

 

2

Vũ Hồng Quang

1956

Nam

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên

 

1979

1987

 

 Tổng Công ty VIJACHID,tỉnh Quảng Ninh

 

3

Nguyễn Quang Tuấn

1963

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

1995

1998

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội

 
4 Đồng Thanh Hải 1973 Nam Bộ môn Động vật rừng Phó giáo sư Tiến sỹ 1997 2014 Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội  

5

Nguyễn Hải Hòa

1973

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

1997

2001

 

Vụ Khoa học và Công nghệ môi trường, Bộ NN & PTNT

 

6

Lê Thị Diên

1973

Nữ

Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng

Phó CN Bộ môn/ Giảng viên

Thạc sỹ

1997

2003

 

Khoa Lâm học, trường Đại học Nông Lâm Huế

 

7

Lê Thị Thu Hường

1976

nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc sỹ

1998

2011

 

Trường THPT Thạch Bàn, tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

 

8

Nguyễn Văn Chung

1977

Nam

Bộ môn Hóa học

Chuyên viên

Thạc sỹ

2003

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

9

Hoàng Văn Sâm

1977

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Phó giáo sư

Tiến sỹ

1999

 

 

Viện Công nghệ sinh học, ĐHLN

 

10

Hoàng Thị Tươi

1979

Nữ

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Thạc sỹ

2009

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 
11 Vũ Tiến Thịnh 1980 Nam Bộ môn Động vật rừng Phó giáo sư Tiến sỹ 2002 2018 Phòng Sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội  

12

Nguyễn Văn Thanh

1988

Nam

Bộ môn Cây rừng

Giảng viên

Kỹ sư

2011

2013

 

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

 

13

Hoàng Thị Hằng

1981

Nữ

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

2017

 

 

Phòng khoa học và hợp tác quốc tế, ĐHLN

 

14

Lê Khánh Toàn

1982

Nam

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc sỹ

2005

 

 

Trường THPT Lâm nghiệp, ĐHLN

 

15

Tăng Sỹ Hiệp

1985

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2008

 

 

 

 

16

Đặng Thị Hường

1987

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc sỹ

2014

 

 

 

 

17

Phan Thị Huyền

1987

Nữ

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ thuật viên

Trung cấp

2014

 

 

 

 

18

Nguyễn Thị Huyền Trang

1992

Nữ

Bộ môn Thực vật rừng

Chuyên viên

Thạc Sỹ

2015

 

 

Khoa Cơ điện công trình, ĐHLN

 

III. ĐANG LÀM VIỆC

 

1

Nguyễn Thế Nhã

1953

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giáo sư/Tiến sỹ/Gỉảng viên cao cấp

Tiến sỹ

1979

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

2

Trần Ngọc Hải

1960

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

NGƯT/Phó Giáo sư/Tiến sỹ/Gỉảng viên cao cấp

Tiến sỹ

1986

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1967

Nữ

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Phó Giám đốc TT/Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

1995

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

4

Phùng Văn Khoa

1968

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Chủ nhiệm Khoa/Phó Giáo sư/Gỉảng viên cao cấp

Tiến sỹ

1997

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

5

Phan Đức Lê

1970

Nam

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ sư HDTH

Kỹ sư

1995

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

6

Phan Đức Linh

1972

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Thạc sỹ

2006

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

7

Nguyễn Thị Thanh An

1973

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

2017

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

8

Bùi Mai Hương

1973

Nữ

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

1996

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

9

Lê Bảo Thanh

1974

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Phó chủ nhiệm Khoa/Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư/Gỉảng viên cao cấp

Tiến sỹ

1999

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

10

Trần Thế Lực

1974

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

1997

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

11

Ngô Duy Bách

1974

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

1997

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

12

Nguyễn Hải Hòa

1974

Nam

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Phó chủ nhiệm Khoa/Chủ nhiệm Bộ môn/Phó Giáo sư/Gỉảng viên cao cấp

Tiến sỹ

1999

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

13

Nguyễn Hải Hà

1975

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Giảng viên

Tiến sỹ

1997

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

14

Nguyễn Thành Tuấn

1977

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

2000

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

15

Trần Tuấn Kha

1977

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

1999

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

16

Vương Duy Hưng

1978

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Chủ nhiệm bộ môn TVR/Giảng viên

Tiến sỹ

2000

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

17

Vũ Huy Định

1978

Nam

Bộ môn Hóa học

Chủ nhiệm Bộ môn/Giảng viên chính

Tiến sỹ

2001

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

18

Trần Thị Thanh Thủy

1978

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên chính

Thạc sỹ

2000

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

19

Bùi Xuân Dũng

1979

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Chủ nhiệm BM/Phó Giáo sư/Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

2004

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

20

Nguyễn Đắc Mạnh

1979

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Giám đốc TT ĐDSH&QLRBV/Giảng viên

Tiến sỹ

2002

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

21

Lưu Quang Vinh

1980

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Chủ nhiệm BM/Giảng viên

Tiến sỹ

2003

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

22

Trần Thị Hương

1980

Nữ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Phó Chủ nhiệm BM/Giảng viên

Thạc sỹ

2002

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

23

Vũ Văn Trường

1980

Nam

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

2011

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

24

Nguyễn Thị Điểm

1980

Nữ

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ sư

Thạc sỹ

2010

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

25

Nguyễn Văn Lý

1980

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Thạc sỹ

2004

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

26

Phan Văn Dũng

1980

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Tiến sỹ

2004

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

27

Phí Thị Hải Ninh

1981

Nữ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2005

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

28

Kiều Thị Dương

1981

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

2004

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

29

Dương Thị Bích Ngọc

1982

Nữ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

2005

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

30

Phạm Thanh Hà

1982

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Giảng viên

Thạc sỹ 

2005

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

31

Nguyễn Thị Bích Hảo

1982

Nữ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2005

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

32

Nguyễn Hữu Cường

1982

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

2008

 

Đang làm NCS tại nước ngoài 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

33

Bùi Văn Năng

1983

Nam

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Giám đốc Trung tâm/Giảng viên

Thạc sỹ

2006

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

34

Trần Thị Tú Dược

1983

Nữ

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Thạc sỹ

2007

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

35

Nguyễn Thị Thu 

1983

Nữ

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Thạc sỹ

2007

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

36

Bùi Trung Hiếu

1983

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

2006

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

37

Phạm Thành Trang

1983

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Giảng viên

Thạc sỹ 

2007

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

38

Phùng Thị Tuyến

1984

Nữ

Bộ môn Thực vật rừng

Giảng viên

Tiến sỹ

2007

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

39

Nguyễn Thị Ngọc Bích

1984

Nữ

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

2011

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

40

Đỗ Thị Thu Phúc

1984

Nữ

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ thuật viên

Thạc sỹ

2006

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

41

Lê Phú Tuấn

1984

Nam

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2014

 

 Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

42

Phạm Thị Quỳnh Anh

1984

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

2016

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

43

Bùi Văn Bắc

1985

Nam

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Tiến sỹ

2009

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

44

Bùi Đình Đức

1986

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

2008

 

Đang làm NCS tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

45

Đào Thanh Nga

1986

Nữ

Bộ môn Thực vật rừng

Chuyên viên

Cử nhân

2016

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

46

Giang Trọng Toàn

1987

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Giảng viên

Thạc sỹ

2013

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

47

Nguyễn Vân Hương

1988

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc sỹ

2012

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

48

Bùi Xuân Trường

1988

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư HDTH

Thạc sỹ

2011

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

49

Đặng Đình Chất

1988

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Chuyên viên

Thạc sỹ

2015

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

50

Trịnh Văn Thành

1988

Nam

Trung tâm ĐDSH&QLRBV

Kỹ sư

Kỹ sư

2017

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

51

Tạ Thị Nữ Hoàng

1989

Nữ

Bộ môn Thực vật rừng

Giảng viên

Thạc sỹ 

2014

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

52

Lê Thái Sơn

1991

Nam

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2013

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

53

Thái Thị Thúy An

1991

Nữ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Thạc Sỹ

2015

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

54

Trần Văn Dũng

1991

Nam

Bộ môn Động vật rừng

Giảng viên

Thạc Sỹ

2015

 

Đang học Thạc sĩ tại nước ngoài  

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

55

Tạ Tuyết Nga

1990

Nữ

Bộ môn Động vật rừng

Giảng viên

Thạc Sỹ

2015

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

56

Đặng Hoàng Vương

1991

Nam

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Cử nhân

2014

 

Đang học Thạc sĩ tại nước ngoài 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

57

Đặng Thị Thúy Hạt

1991

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc Sỹ

2014

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

58

Lê Văn Vương

1992

Nam

Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG

Kỹ sư

Thạc Sỹ

2014

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

59

Trần Thị Phương

1992

Nữ

Bộ môn Hóa học

Giảng viên

Thạc sỹ 

2014

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

60

Trần Thị Đăng Thúy

1992

Nữ

Bộ môn Quản lý môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

2015

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

61

Nguyễn Mai Lương

1992

Nữ

Bộ môn Bảo vệ TVR

Giảng viên

Thạc sỹ

2015

 

 

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

62

Nguyễn Minh Quang

1992

Nam

Bộ môn Thực vật rừng

Giảng viên

Kỹ sư

2017

 

Đang học Thạc sĩ tại nước ngoài

Khoa QLTNR&MT, ĐHLN

 

Chia sẻ
3

Bản quyền: Trường Đại học Lâm nghiệp
Thiết kế bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIETTEL 3

Số lượt truy cập
21310817
Online
495