Bộ môn Kỹ thuật môi trường

3 tháng 10, 2014

 

1. Năm thành lập: 2014

Bộ môn Kỹ thuật môi trường được tách ra từ Bộ môn Quản lý môi trường theo quyết định số 738/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/06/2014.

2. Nhiệm vụ

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy và học tập của các môn học liên quan tới Kỹ thuật môi trường, được Chủ nhiệm khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học thuộc bộ môn quản lý.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường, thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, Khoa và Nhà trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Chủ nhiệm khoa.

Hợp tác giảng dạy, NCKH, chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

- Mở rộng mối quan hệ và mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn với đối tác ngoài trường trong lĩnh vực quan trắc, phân tích, đánh giá, quy hoạch và công nghệ môi trường. Cụ thể, thiết lập mối quan hệ trao đổi, hợp tác về lĩnh vực công nghệ xử lý, đánh giá môi trường, ứng dụng công cụ mô hình đánh giá môi trường với trung tâm Quan trắc môi trường, TT dữ liệu (tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT); Viện khoa học công nghệ môi trường, Cty CP Công nghệ thân thiện môi trường Bách Khoa (Đại học Bách khoa); TT nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường (khoa Môi trường, ĐH KHTN, Hà Nội).

- Tham gia tập huấn các lớp về ứng dụng viễn thám & GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường do dự án JICA Nhật Bản và GIZ tài trợ.

- Tham gia các hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu và xử lý môi trường.

- Là thành viên trong hội đồng phản biện một số tạp chí về tài nguyên & môi trường có uy tín quốc tế.

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: trung bình 8 – 10 nhóm sinh viên/ năm. Đặc biệt trong đó có 01 nhóm sinh viên đạt giải nhì quốc tế trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học về Lâm nghiệp tổ chức tại Nga năm 2014; 01 nhóm sinh viên đạt giải cao ở cấp trường.

3. Nhân sự của Bộ môn

TS. NGUYỄN HẢI HÒAChủ nhiệm Bộ môn

ThS. TRẦN THỊ HƯƠNGPhó Chủ nhiệm Bộ môn

TS. PHÍ THỊ HẢI NINH

TS. DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO

TS. VŨ VĂN TRƯỜNG

ThS. LÊ PHÚ TUẤN

CN. ĐẶNG HOÀNG VƯƠNG

ThS. THÁI THỊ THUÝ AN

CN. TRẦN THỊ ĐĂNG THUÝ

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Bộ môn

1

TS. NGUYỄN HẢI HÒA

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1974

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nguyenhaihoa2013fuv@gmail.com

Điện thoại: 0977.689.948

Môn học giảng dạy:

Đại học: Khoa học môi trường đại cương, Cơ sở khoa học môi trường, mô hình hóa môi trường, Phân tích không gian trong quản lý môi trường (Chương trình chuẩn & tiên tiến), Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình chuẩn & tiên tiến); Tiếng Anh chuyên ngành (Chương trình chuẩn & tiên tiến).

Cao học: GIS & Viễn thám trong lâm nghiệp, Tiếng Anh chuyên ngành (QLTNR&MT).

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học & cao học.

Hướng nghiên cứu: Ứng dụng GIS & ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên tài thiên nhiên (Biến động tài nguyên rừng & hoạt động sử dụng đất); Quản lý & bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển; Ứng dụng các công cụ phân tích không gian trong việc đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái ven biển; Mô hình hóa & Quản lý môi trường.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Tiến sỹ: Functional values and Management of coastal mangroves: Case study in Kien Giang Coast, Southern Vietnam, 2013.

Bài báo:

Hai-Hoa, N., 2006. Buffer zone co-management in Protected Areas of Vietnam: A case study in Ba Vi National Park, RECOFTC, 2006.

Hai-Hoa, N., Pullar, D., Duke, N.C., McAlpine, C., Hien, N.T., Johansen, K., 2010. Historic shoreline changes: An indicator of coastal vulnerability for human land-use and development in Kien Giang, Vietnam. Proceedings of Asian Association on Remote Sensing (ACRS), Ha Noi, Vietnam, 1-5 November 2010.

Hai-Hoa, N., McAlpine, C., Pullar, D., Duke, N.C., Johansen, K., 2013. The relationship of spatial-temporal changes in fringe mangrove extent and adjacent land-use: case study of Kien Giang coast, Vietnam. Ocean and Coastal Management 76:12-22.

Hai-Hoa, N., McAlpine, C., Pullar, D., Leisz, S.J., Gramotnev, G., 2013. Drivers of coastal shoreline change: Case study of the Hon Dat coast, Kien Giang, Vietnam (accepted). Environmental Management.

Hai-Hoa, N., Pullar, D., McAlpine, C., 2013. Role of fringe mangroves in tidal wave attenuation and wind reduction: Case study of the Hon Dat coast, Kien Giang, Vietnam (accepted), Ocean & Coastal Management.

Hai-Hoa, N., 2014. The relation of coastal mangrove changes and adjacent land-use: A review in Southeast Asia and Kien Giang, Vietnam. Ocean and Coastal Management 90:1-10.

Hai-Hoa, N., 2014. A review of the main driving factors of coastal shoreline change and coastal vegetation-induced wave attenuation (accepted, under review). Ocean & Coastal Management.

Lý lịch khoa học: Link

2

ThS. TRẦN THỊ HƯƠNG

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: huongfrem@gmail.com

Điện thoại: 0912.994.159

Môn học giảng dạy:

Đại học: Đánh giá tác động môi trường, Đánh giá môi trường, Khoa học môi trường đại cương, Cơ sở khoa học môi trường, Kiểm soát ô nhiễm.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Đánh giá tác động môi trường

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Kiến thức bản địa trong các dự án lâm nghiệp Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, 2005. (Tóm tắt: Link)

Sách:

Vương Văn Quỳnh, Nguyễn Duy Hồng, Trần Quang Bảo, Trần Thị Hương, Giáo trình Đánh giá tác động môi trường. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2012.

Bài báo:

Trần Thị Hương, Kiến thức bản địa trong các dự án Lâm nghiệp Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp số 3+4, năm 2006, trang 105-108.

Trần Thị Hương, Thực trạng nước thải dệt nhuộm tại làng nghề Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, năm 2010.

Trần Thị Hương, Lê Hoài Nam, Nghiên cứu cải tiến công nghệ Biogas cho các trang trại chăn nuôi tại Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, năm 2011.

Trần Thị Hương, Nguyễn Hà Linh, Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động khai thác và chế biến quặng tại mỏ Atimol-vàng Khuôn Phục, Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 97-104.

Trần Thị Hương, Nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau khu vực thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, tháng 10 năm 2012, trang 68-73.

Trần Thị Hương, Nghiên cứu xác định hàm lượng Lưu huỳnh trong một số dược liệu được sản xuất và chế biến tại Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên. Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, năm 2014 (Chuẩn bị xuất bản).

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 8 năm liên tục từ 2006-2014

Phụ nữ xuất sắc năm học 2011-2012

Cán bộ nữ công giỏi năm 2012-2013

3

ThS. PHÍ THỊ HẢI NINH

Năm sinh: 1981

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: thuyninhfuv@gmail.com

Điện thoại: 0915.582.007

Môn học giảng dạy:

Đại học: Kỹ thuật xử lý chất thải, Quy hoạch môi trường, Biến đổi sinh thái toàn cầu, Tiếng anh chuyên ngành, Quản lý môi trường, Khoa học Môi trường đại cương, Cơ sơ khoa học môi trường.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Mô hình hóa cân bằng Carbon cho khu vực bán sa mạc Tây Nam bang Queensland, Úc, 2010. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động chăn thả gia súc tới khả năng tích lũy carbon ở vùng bán sa mạc phía tây nam Queensland, Úc. Thông tin Khoa học trường Đại học Lâm nghiệp, 2011.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của việc sử dụng nhiên liệu sinh học tại một số vùng nông thôn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2012.

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ đất trồng rau bằng phân bón hữu cơ tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Bằng khen của Công đoàn Ngành NN&PTNT năm 2011; Chiến sĩ thi đua năm 2012, 2013

4

ThS. DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: bngocmt@yahoo.com

Điện thoại: 0974.404.487

Môn học giảng dạy:

Đại học: Đánh giá môi trường; Quản lý môi trường; Quan trắc và kiểm định môi trường; Tiếng anh chuyên ngành

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Ứng dụng các công cụ trong quản lý và đánh giá môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật và các nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Đại học: Đánh giá một số tính chất lý hóa học của nước và trầm tích trong các mô hình nuôi tôm tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2004.

Luận văn Thạc sỹ: Ứng dụng mô hình cân bằng nước (CWB) nhằm xây dựng chiến lược cho quản lý nước tại Hà Nội: Cân bằng nước, Dòng chảy ô nhiễm. Viện Unesco-IHE, Hà Lan, 2011.

Bài báo:

Hiện trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm Crom trong môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất hàng mã Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thông tin khoa học Lâm nghiệp năm, số tháng 10, tr 49-54, 2012.

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc nhuộm Methylen xanh của vật liệu hấp thụ chế tạo từ lỗi ngô và vỏ ngô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 2, tr 77-81, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2011; 2012; 2013, Công đoàn viên xuất sắc năm 2013

 

5

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: SN46, Tổ 2, Tiểu khu 12, Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Email: repeaterfu@gmail.com

Điện thoại: 0912.720.776

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu thực trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Thông tin Khoa học lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, 2011.

Nghiên cứu hiện trạng công tác giáo dục môi trường cho lứa tuổi mầm non và bước đầu đánh giá chương trình thử nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ từ 4 – 5 tuổi. Thông tin Khoa học lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, 2012.

Study on gaseous formaldehyde removal capability of some native plant species in Vietnam, International journal for Chemical. Environmental and Pharmaceutical research, 2013.

Nghiên cứu khả năng hấp thu toluene của một số loài cây bản địa. Tạp chí khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

6

ThS. VŨ VĂN TRƯỜNG

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: vantruongvu042003@gmail.com

Điện thoại: 007962 681 91 68

Môn học giảng dạy:

Đại học: Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Quản lý lưu vực, quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đặc điểm xói mòn đất trên một số mô hình canh tác tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, 2010. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Đặc điểm xói mòn đất trên mô hình trồng ngô và trồng Tếch ở xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tạp chí NN&PTNT số 6 năm 2011.

Lý lịch khoa học: Link

7

ThS. LÊ PHÚ TUẤN

Năm sinh: 1984

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: quangngaiquetoi08@gmail.com

Điện thoại: 0987.948.261

Môn học giảng dạy:

Đại học: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật xử lý chất thải, Quan trắc môi trường

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Xử lý ô nhiễm môi trường bằng các nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có và thân thiện với môi trường, mô hình hóa trong môi trường.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Đại học: Khảo sát hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thiết kế hệ thống lọc bụi túi vải cho nhà máy xi măng Thanh Ba, Phú Thọ. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008.

Luận văn Thạc sỹ: Coupling Environmental Modeling with GIS as a tool for assessing water quality in Nhue watershed,Vietnam. University of thePhilippines, Diliman, 2013.

Bài báo:

Application of SWAT model for assessing water quality in Nhue watershed,Hanoi,Vietnam. Workshop in the 5th Asia Oceania Regional Workshop on GNSS (Global Navigation Satellite System), page 32, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

 

8

CN. ĐẶNG HOÀNG VƯƠNG

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: danghoangvuong.vfu@gmail.com

Điện thoại: 01638.263.125

Lý lịch khoa học: Link

Môn học giảng dạy:

Đại học: Kiểm soát ô nhiễm

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Công nghệ và kỹ thuật môi trường; Ứng dụng công nghệ trong xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm.

 9  

CN. Thái Thị Thúy An

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: thaithuyan0311@gmail.com

Điện thoại: 01649.733.960

Môn học giảng dạy:

Đại học: Kỹ thuật xử lý chất thải

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Công nghệ và kỹ thuật xử lý chất thải, kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí.

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu một số đặc điểm rừng và đất rừng sau cháy tại VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2013. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học:

Thành tích:

Giải nhì cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2011"

Giải nhất cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012"

   

 

Tình nguyện viên quốc tế từng công tác tại bộ môn

 

1

 

Lena Weische  

Năm sinh: 1987

Quốc tịch: Đức

Đại học: Cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường

 

 

2

TÌNH NGUYỆN VIÊN NƯỚC NGOÀI

Isabel Müller

Năm sinh: 1989

Quốc tịch: Thuỵ Sỹ

Đại học: Cử nhân ngành Khoa học môi trường chuyên ngành hoá sinh

Thạc sỹ: Khoa học môi trường chuyên ngành về sức khoẻ con người, dinh dưỡng và môi trường.

Luận án Thạc sỹ: Về lĩnh vực nông nghiệp bền vững. "Ảnh hưởng của chất hữu  đến quá trình hấp thụ Kẽm của cây lúa mỳ tại Ấn độ".

 4. Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn

Đào tạo

 

 

 

 

 

 Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

Hợp tác

 

 

Một số hoạt động của tình nguyện viên quốc tế tại bộ môn

 

 

 


Chia sẻ