Tập huấn sử dụng phần mềm Collect Earth phục vụ kiểm kê khí nhà kính

2 tháng 10, 2015

Với mục tiêu không ngừng cập nhật trình độ chuyên môn và tìm cơ hội hợp tác về ứng dụng Công nghệ Địa không gian (GPS, RS, GIS) trong lâm nghiệp, PGS.TS. Phùng Văn Khoa đã tham gia Khóa tập huấn Collect Earth tại Quảng Ninh. Khóa tập huấn do Chương trình SilvaCarbon của Chính phủ Hoa kỳ hỗ trỡ để tính toán các bon, phục vụ kiểm kê khi nhà kính cho ngành nông lâm nghiệp và sử dụng đất.

 

 

PGS.TS.  Phùng Văn Khoa đang trao đổi và làm việc nhóm trong khóa tập huấn


Tham dự khoá học này có các học viên đến từ các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Viễn thám quốc gia, Cục Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Viện Môi trường Nông nghiệp và các học viên đến từ các địa phương và các chuyên gia, giảng viên Hoa Kỳ

Các học viên tại khoá tập huấn


Khoá tập huấn đã cung cấp những kỹ năng và kiến thức quan trọng về ứng dụng Công nghệ Địa không gian (GPS, RS, GIS) trong lâm nghiệp, trong kiểm kê khí nhà kính cho các học viên để hỗ trợ giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực Môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 

Các thành viên khoá học chụp ảnh lưu niệm

 (Nguồn: http://rsc.gov.vn).


Chia sẻ