Ths. Lê Văn Vương

17 tháng 8, 2020
Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 0375307090; Email: vuonglv@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Văn Vương                  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1992

Ngạch giảng viên: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Trung tâm Phân tích môi trường và Ứng dụng công nghệ địa không gian, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Số điện thoại: 0375307090

Email: vuonglv@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

            - 2014, Kỹ sư, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp;

            - 2017, Thạc sĩ, Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

            - Từ 09/2014 đến nay: Kỹ sư, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường. Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY: Không

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý tài nguyên rừng; Thực vật rừng; Ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]:

6.1. Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

1. Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2017 – 2019;

2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang, Đề tài cấp tỉnh, 2018 – 2020;

3. Xây dựng mô hình công nghệ địa thông tin để giám sát, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đề tài cấp Thành phố, 2018;

4. Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị, Đề tài cấp tỉnh, 2019;

5. Công trình xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Đề tài cấp tỉnh, 2019;

6. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn TP Hà Nội, Đề tài cấp Thành phố, 2019;

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Trần Ngọc Hải, Lê Văn Vương,  Sự khác biệt về di truyền của một số loài trong chi Bương (Dendrocalamus nees) ở Việt Nam. Tạp chsí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, số 3, 2017;

2. Nguyen Thi Ngoc Bich, Nguyen Van Chung, Le Van Vuong, Thai Thi Thuy An, Le Phu Tuan, Vu Thi Kim Oanh,  A pre study on the potential to absorb heavy metals (Fe, Cu, Mn) in contaminated water using Centella asiatica. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 2020;

3. Trần Ngọc Hải, Lê Văn Vương,  Thực vật họ dầu (Dipterocarpaceae) tại Khu bảo tồn Cervus Eldil, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 2020;

 


Chia sẻ