Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường

13 tháng 11, 2014
Thông qua việc phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm kết hợp với phần mềm PASS, Ths. Bùi Văn Năng - Giám Đốc Trung tâm thí nghiệm thực hành , Khoa QLTNR&MT đã xác định được thành phần hoá học và hàm...

 


Chia sẻ