Khả năng tích lũy thạch tín của một số loài cây Dương xỉ và thân thảo ở Việt Nam

13 tháng 11, 2014
Để ứng phó với vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, PGS.TS Phùng Văn Khoa đã tiến hành nghiên cứu Khả năng tích luỹ...

 


Chia sẻ